Poot, let u die Haze

Kanne u neighbour, pangpui (fart) don’t simply pang lah, Limpek so old got asthma leh! Kanne!!!! Cibai u!